UURIMISKESKUS

UURIMISVALDKONNAD

  • Keevituse digitaliseerimine
  • Närvivõrkude arendamine
  • Personali kompetentsi juhtimine
  • Tehnoloogia kvalifitseerimine

Keevisliidete mehaanilised katsed

  • Paindekatse
  • Murdekatse
  • Vickersi kõvaduse mõõtmine
  • Makrostruktuuri uuring

VÕTA ÜHENDUST

info@verificator.ee

Lennujaama tee 7, Tallinn

+372 562 49577